選單

宙斯、神廟。

宙斯、神廟。

宙斯、神廟。

#1307
tatree
若刺青師 IG 帳號已變更請直接使用「回報」功能
宙斯、神廟。
Zeus and temple.
Thiⁿ-sîn Zeus.

歡迎預約諮詢
Booking available through DM.
Nā beh chhiâu sî-kan thó-lūn ē-tàng ti̍t-chiap thoân Direct message hō͘--góa.
#tattoo #sculpture #sculpturetattoo #realism #realismtattoo #zeus #zeustattoo #temple #templetattoo #greek #mythology #greektattoo #blackandgrey #kaohsiung tattoo #kinmen tattoo #kinmen #kaohsiung #taiwan #高雄 #高雄刺青 #台灣 #台灣刺青 #金門 #金門刺青 #寫實刺青 #宙斯 #宙斯刺青 #雕像 #雕像刺青
小額贊助

tatree 推薦