選單

japanesetattoo

japanesetattoo

japanesetattoo

#1695
tatree
  • 主題分類:日式

  • 人氣指數:3

  • Tattoo by @horikasa

若刺青師 IG 帳號已變更請直接使用「回報」功能
#彫傘 #horikasa #彫かさ #刺青師 #호리카사
끝~ 사쿠라는 손님요구사항이여서 색안넣고 그냥두기로 했습니다.


#irezumi #sakurahubukitattoo #tattooing #japanesetattoo
#irezumidesign #irezumiink
#iresumi #dragontattoo
#이레즈미 #가슴반팔이레즈미 #사쿠라후비키 타투
#사쿠라후비키#가슴반팔타투 #여성긴팔타투
#여성긴팔문신
小額贊助

tatree 推薦