Menu

客人的孩子們

客人的孩子們

客人的孩子們

#2325
tatree
客人的孩子們~
Daughter and son.
Lâng-kheh ê gín-á.

歡迎預約諮詢
Booking available through DM.
Nā beh chhiâu sî-kan thó-lūn ē-tàng ti̍t-chiap thoân Direct message hō͘--góa.
#tattoo #portrait #portraittattoo #family #familytattoo #blackandgrey #kaohsiungtattoo #kinmentattoo #kinmen #kaohsiung #taiwan #高雄 #高雄刺青 #台灣 #台灣刺青 #金門 #金門刺青 #人像刺青 #肖像刺青
Article comments
Log in member promul

Recommended topics

TW