Menu

虎

#3480
tatree
虎。
Tiger.
Hó͘.

歡迎預約諮詢
Booking available through DM.
Nā beh chhiâu sî-kan thó-lūn ē-tàng ti̍t-chiap thoân Direct message hō͘--góa.
#tattoo #realism #realismtattoo #tiger #tigertattoo #blackandgrey #kaohsiungtattoo #kinmentattoo #kinmen #kaohsiung #taiwan #高雄 #高雄刺青 #台灣 #台灣刺青 #金門 #金門刺青
Article comments
Log in member promul

Recommended topics

TW